Ka Ho‘okolokolonui Kānaka Maoli

Ka Ho‘okolokolonui Kānaka Maoli

In August 1993, Nā Maka o ka ‘Āina spent twelve days capturing on video the proceedings Ka Ho‘okolokolonui Kānaka Maoli — Peoples' International Tribunal Hawai‘i, 1993, in which the United States and the state of Hawai‘i were put on trial for crimes against the original people of Hawai‘i, the Kānaka Maoli.

Subscribe Share
Ka Ho‘okolokolonui Kānaka Maoli
  • Ka Ho‘okolokolonui Kānaka Maoli: The Tribunal

    In August 1993, Nā Maka o ka ‘Āina spent twelve days capturing on video the proceedings Ka Ho‘okolokolonui Kānaka Maoli — Peoples' International Tribunal Hawai‘i, 1993, in which the United States and the state of Hawai‘i were put on trial for crimes against the original people of Hawai‘i, the Kān...